Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα η έκθεση του OECD ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) για την επιτυχία των στόχων της Διεθνούς βοήθειας

Σύμφωνα με πληροφορίες (Radiο France International) η έκεθση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς βοήθειας ιδίως στα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής, αλλα επισημαίνει μία σειρά ανεπάρκειες και αποτυχίες που καθιστούν την βοήθεια ανεπαρκή και τους στόχους της ακόμη ανέφικτους. Δείτε την έκθεση του OCDE μόλις δημοσιευτεί.

Powered by ScribeFire.