Εις Ελλην....

Μια θαυμάσια αναφορά του Νικήτα Κανάκη στο ούτως η άλλως ενδιαφέρον Blog του. Τον συγχαίρουμε και περιμένουμε περισσότερα για την άγνωστη αυτή μορφή του πρώτου Έλληνα εξερευνητή Παναγιώτη Ποταγού (1838-1904).