19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

World Humanitarian Day is being marked on Wednesday, Aug. 19, the sixth anniversary of the truck bombing of the United Nations headquarters in Baghdad, which killed 22 people including special UN envoy Sergio Vieira de Mello.