ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ AIDS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Απο τον Κώστα Θωμά πήραμε το ακόλουθο μήνυμα: "Κύριε Καθηγητά, σας αποστέλλω τη μελέτη μίας Σουηδικής εταιρίας με αντικείμενο την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στις χώρες της ΕΕ. Η έκθεση συντάχθηκε υπό την αιγίδα της Σουηδικής Προεδρείας της ΕΕ και και αξιολογεί τις χώρες ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με AIDS. Περιλαμβάνει αρκετές παραμέτρους, όπως το screening σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πόρνες, έγκλειστοι σε φυλακές), την πρόσβαση σε φάρμακα, τις διακρίσεις, το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι ξεκινούν αντιρετροϊκή θεραπεία αργά στην πορεία της νόσου κλπ. Δυστυχώς η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία. Θεωρώ ότι τα ευρήματα της μελέτης έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ". Δείτε το κείμενο της έκθεσης εδώ