ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αποδεικνύεται οτι το μεταπτυχιακό μας υπήρξε πρωτοπόρο στην έγκαιρη διοργάνωση της σχετικής επιστημονικής εκδήλωσης . Καθώς η ΕΕ προχωρεί σε νέες εκτιμήσεις υποβάθμισης του κινδύνου, σας κοινοποιώ την πρόσκληση στην επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται απο το Εργαστήριο Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και την Α' Παθολογική Κλινική του Αττικκόν.

Powered by ScribeFire.