ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μία ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο "Humanitarian Horizons- A Prctitioners' guide to the future" του Feinstein International Center (FIC) και του Humanitarian Futures Programme (HFP) του King's College, London,αναφέρει οτι τα επόμενα χρόνια η δρστηριότητα των Ανθρωπιστικών Οργανώσεων Αρωγής πρέπει να σταρφεί στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Powered by ScribeFire.