26&27 ΜΑΪΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ!

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες ψηφίζουν για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών αρχών στις εκλογές που θα γίνουν στις 26 ( και πιθανώς σε δεύτερο γύρο στις 27) Μαίου 2010 . παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την διδικασία εκλογής απο την σχετική εγκύκλιο της Γαραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου . Με αποόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν θα γίνουν τα προγραμματισμένα μαθήματα την Τετάρτη 26 και -πιθανώς - την Πέμπτη 27 Μαίου