Μιά ενδιαφέρουσα βραδιά...

Είχε επιτυχία η εκδήλωση του ΠΜΣ μας "Οικονομική Κρίση και πρόσβαση στην Υγεία" που έγινε χτες 9 Δεκέμβρη στο Αμφιθέτρο" Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου μας. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η ομιλία του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής των ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Unni Karunakara σχετικά με την προσπάθεια των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών και των δυτικών κυβερνησεων να περιορίσουν τα γενόσημα φάρμακα που παράγονται στην Ινδία και αποτελούν μοναδική πηγή θεραπείας για τους φτωχούς του Τρίτου Κόσμου. Όλοι μας είμαστε αλληλέγγυοι στην προσπάθεια των ΓΧΣ για την διατήρηση της πρόσβασης των πληθυσμών του αναπτυσόμενου κόσμου στο φτηνό φάρμακο. Δείτε με την ευκαιρία αυτή και το σχετικό σχόλιο Για τους φτωχούς του λεγόμενου Τέταρτου κόσμου ούτε λογος να γίνεται. Ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής του ΑΠΘ Αλέξης Μπένος και ο καθηγητής του τμήματος ΜΜΕ Γιάννης Πανούσης μας έδωσαν μία γλαφυρή εικόνα των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην Υγεία και αναφέρθηκαν στα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Είναι καιρός το Πανεπιστήμιο να αρθρώσει τον λόγο του μακριά απο ακαδημαϊκές φιοριτουρες και βαθυστόχαστες αναλύσεις και μαζί με τους φοιτητές και τα συνειδητοποιημένα μέλη της κοινωνίας των πολιτών να σκύψουν ενεργά στο πρόβλημα που γίνεται τόσο επίκαιρα καυτό και στη χώρα μας.

Powered by ScribeFire.