Λιμός πλήττει το κέρας της Αφρικής

Οξύνεται η ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία συνέπεια των συνεχιζόμενων ενόπλων συγκρούσεων και της παρατεταμένης ξηρασίας। Τα ποσοστά θνησιμότητας αυξάνονται συνεχώς καθώς φαίνεται αδύνατο να καλυφθούν οι επισιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού που βρίσκει καταφύγιο στους καταυλισμούς. Σύμφωνα με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ περί τα 2 εκατομμύρια παιδιά είναι βαρέως υποσιτισμένα και χρειάζονται άμεσα θεραπεία.