ΤΟ Wikileaks ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ

Wikileaks began on Sunday November 28th 2010 publishing 251,287 leaked United States embassy cables, the largest set of confidential documents ever to be released into the public domain. The documents will give people around the world an unprecedented insight into US Government foreign activities. To start navigating into the dirty wold of the US secret services please click here