Μία νέα "καταστροφή" και η αντιμετώπισή της απο τις Ελβετικές διασωστικές αρχές.

Όπως λέγαμε και στο πρώτο μας μάθημα, οι καταστροφές συμβαίνουν παντού... Το τραγικό χτεσινό δυστύχημα στο Βαλέ της Ελβετίας βάζει ξανά σε δοκιμασία τις διασωστικές αρχές και τους μηχνισμούς ανατπόκρισης στην κρίση...