ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΧΟΛΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ.ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ "ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ" ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Απο την Αγορίτσα Μπάκα λάβαμε το ενδιαφέρον άρθρο της Νομικής Σχολής του Yale σχετικά με το πόρισμα της εειτροπής για την διερεύνηση της επιδημίας χολέρας που στοίχισε στην σεισμόπληκτη Αίτή πολλες εκατοντάδες πρόσθετα θύματα... Ποιός θα αποζημιώσει την δύστυχη αυτή χώρα;