Η ανάγκη συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο σε θέματα υγείας πιο επίκαιρη από ποτέ

Υπογράφτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ διεθνών φορέων με σκοπό την ενδυνάμωση και περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της υγείας καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων χιλιετίας που αφορούν σχετικά θέματα. Στόχος του νέου φορέα συνεργασίας, στον οποίο μετέχουν οι παρακάτω φορείς GAVI Alliance, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), UNICEF, United Nations Population Fund, World Bank, και World Health Organization είναι η διάδοση της γνώσης αλλά και η παροχή τεχνικής βοήθειας και χρηματοδότηση με στόχο ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα υγειάς για όλους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ
Απο την Κα Εβίκα Καραμαγκιώλη