5η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

5η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού


Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού γιορτάζεται σήμερα σ' όλες τις χώρες του κόσμου.
Η 5η Δεκεμβρίου, καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Δεκεμβρίου του 1985, μέσω του ψηφίσματος 40/212, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών και την αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης στη συμβολή τους στην κοινωνία.
Στην Ελλάδα το ποσοστό εθελοντών ανέρχεται μολις στο 1,2% των πολιτών, όταν σε ευρωπαϊκά κράτη με ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία ή η Σουηδία, φτάνει το 24,5%.

Από τις περίπου 12.500 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που εμφανίζονται στα μητρώα των πρωτοδικείων της χώρας, ενεργές είναι οι 1.300, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr».


Powered by ScribeFire.