ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ : ΕΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Στις 10 Ιανουαρίου 2008 το ΠΜΣ "ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- τίμησε τον Καθηγητή της Ιατρική κ Φώτη Παυλάτο . Με την γνωστή ενάργεια και γλαφυρότητά του, ο καθηγητής Παυλάτος έδωσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μία θαυμάσια διάλεξη με θέμα: "Ποιός σκότωσε τον Ιπποκράτη; Κρίση στο Ιποκρατικό Λειτούργημα στη Σύγχρονη εποχή". Στην ομιλία του ο καθηγητής Παυλάτος αναφέρθηκε στα μεγάλα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που σκιάζουν την άσκηση του Ιπποκρατικού λειτουργήματος όπως η παραποίηση στοιχείων ερευνών, ο ρόλος των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών, ο ρόλος του διαδικτύου κα. Για να διαβάσετε μία περίληψη της ομιλίας του καθηγητή κ, Παυλάτου, πατήστε εδώ.

Powered by ScribeFire.