ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ RCEL

To RCEL θα προσφέρει 30 υποτροφίες σε προσωπικό και φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να αποκτήσουν τώρα το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας όλων των χωρών μελών της Ε.Ε. και, φυσικά, γίνεται δεκτό από τον ΑΣΕΠ.για περισσότερς πληροφορίες πατήστε εδώ