1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

1-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Το Διεθνές Φεστιβαλ Κινηματογραφου της Κω ,Ιπποκράτης για θέματα Υγείας, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Λουκίας Ρικάκη και των συνεργατών της την οποία υιοθέτησε γενναιόδωρα ο Δήμος Κω για τη δημιουργία ενος Παγκόσμιου Τόπου Συνάντησης, στη γεννέτειρα του Ιπποκράτη, μελών της ιατρικής κοινότητας, καλλιτεχνών και του κοινού γύρω απο την Υγεία και τη πρόληψη. Δείτε περισσότερα