ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στον ΕΛ.ΤΥΠΟ δημισιεύτηκε σήμερα ένα ωραίο αρθράκι της Κας Καρακώστα για τις εμπειρίες του ταξιδιού στην Αφρική