ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, σε συνεργασία με την ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και το ΙΑΤΡΕΙΟ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο σε ζητήματα υγείας και εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι, να ενισχύσει την γνώση υγειονομικών, διασωστών, στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να συνεργαστούν με διπλωματικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά.
Τέταρτη 11 Φεβρουαρίου 2009 3-8 μμ και Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009 3-8 μμ
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν: •Οι φοιτητές του ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ •φοιτητές άλλων ομοειδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων •Στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων η Οργανισμών αρωγής ΔΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΔΩ