ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Εκ μέρους της Γραμματείας Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προωθούμε συνημμένα πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο.