ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟ

Με την ευκαιρία της Συνόδου του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων ( WFP) στην Ρώμη, οι ΓΧΣ δημοσιεύουν μία αποκαλυπτική έκθεση