ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Απο την φοιτήτριά μας Ελανα Βεκρή λάβαμε την πληροφορία για το ενδιαφέρον αυτό Συνέδριο. Το ΠΜΣ μας ευνοεί την προετοιμασία μίας οργανωμένης συμμετοχής. 

Powered by ScribeFire.