Μία νέα μεγάλη φυσική καταστροφή

Για άλλη μία φορά ο πλανήτης δοκιμάζεται απο μεγάλη φυσική  καταστροφή σε μία απο τις πιο φτωχές χώρες του. Η διαχείριση της κρίσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Powered by ScribeFire.