ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

Όπως είχαμε προβλέψει σε προηγούμενα σημειώματά μας η επιδημία  πολιομυελίτιδας  εξακολουθεί να κάνει θραύση ...

Powered by ScribeFire.