10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ

Στην επέτειο του καταστροφικού σεισμού το ALERTNΕΤ δημοσιεύει μία σιερά απο εικόνες απο την καθημερινότητα στο Port Au Prince. Για μας που ζήσαμε την τργωδία, η καρδιά μας είναι μαζί τους...

Powered by ScribeFire.