ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το CDC δημοσίευσε πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο και θα ήταν ενδιαφέρον να γινόταν (ξανα) στην Ελλάδα μία αξιόπιστη έρευνα...