Ενα μήνυμα από την φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού μας, Σύλβια Αθανασοπούλου:

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας , η οποία έχει θέμα «Διερεύνηση για το ρόλο του ηγέτη στις ΜΚΟ στη διαχείριση κρίσεων υγείας», θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε μέλη ΜΚΟ που έχουν λάβει μέρος σε ανθρωπιστικές αποστολές και διαχείριση κρίσεων υγείας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

Α) Με συνεντεύξεις σε μέλη ΜΚΟ , όπου έχουν εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων υγείας και έχουν λάβει μέρος ως υπεύθυνοι/ες αποστολών τουλάχιστον δύο φορές .

Β) Με ηλεκτρονική έρευνα σε μέλη ΜΚΟ, τα οποία έχουν λάβει μέρος σε διαχείριση κρίσης υγείας, έστω μια φορά. Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.