Μία σημαντική έκθεση για την επιμελητεία (logistics) των αποστολών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η προετοιμασία, ο εξοπλισμός και η διαχείριση προγραμμάτων Ανθρωπιστικής Βοήθειας απαιτούν όπως γνωρίαζουμε εξειδικευμένες γνώσεςι και στελέχη. Κοντα σε πολλές διεθνείς εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο -κύρια στα κράτη του κόλπου- ενημερωθήκαμε απο τον Νικήτα Κανάκη για μία Διεθνή Έκθεση που γίνεται στο Βέλγιο .