2011: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Καθώς η χρονιά αυτή πλησιάζει στο τέλος ης , πέρασε σχεδόν απαρατήρητο οτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2011 Έτος Εθελοντισμού και έχει εγκαινιάσει πολλές δράσεις για να προβάλλει και να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρωτοβουλία για την διασυνοριακή εθελοντική δράση όπως μας την κοινοποίησε ο πρωτοετής φοιτητής μας κ Γιώργος Σταμάτης