Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στην εφημερίδα "Ο Κόσμος του Επενδυτή" δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής προστασίας στην Ιαπωνία και τον ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εθελοντών.