10 Δεκεμβρη! Ο ΟΗΕ τιμάει την παγκόσμια ημέρα "Ανθρώπινων Δικαιωμάτων"

Απο τον συμφοιτητή μας Γιώργο Σταμάτη λάβαμε την υπενθύμιση της "Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων". Για μας τους υγειονομικούς τα Ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντ΄'ος μας καθώς ακόμα και σήμερα πολλοί "συνάδελφοί" μας εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά η παθητικά , η έστω και να ανέχονται σιωπηρά βασανιστήρια σε βάρος κρατουμένων...