Ευχάριστα νέα για την καταπολέμηση της Λεισμανίασης

Μία σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην παγκόσμια προσπάθεια πρόληψης και καταπολέμησης της λεισμανίασης.