ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"


 Με μεγάλη επιτυχία έγινε το διήμερο σεμινάριο με θέμα:"Διαχείριση Κρίσεων Υγείας και ΜΜΕ". Στη διάρκεια του Σεμιναρίου αυτού οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικά με τον ρόλο των ΜΜΕ σε καταστάσεις κρίσεων υγείας και να συζητήσουν με πεπειραμένους δημοσιογράφους τις γνώσεις  και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας υγειονομικός για να συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε περόδους κρίσης.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε πρακτική άσκηση στην σύνταξη και δημοσιοποίηση ενός Δελτίου Τύπου, την διαξαγωγή μίας Συνένετυξης Τύπου, τις απαιτήσεις μίας "on camera"παρουσίασης και τον χειρισμό των κοινωνικών δικτύων για την διάχυση της πληροφορίας σε περίοδους μείζονος υγειονομικής κρίσης.

Οι φοιτητές εργάστηκαν σε εικονικά σενάρια επιδημίας, επιπλοκών απο φαρμακευτικά σκευάσματα, μαζικών ατυχημάτων κλπ.

Οι ασκήσεις έγιναν υπο την καθοδήγηση των στελεχών του ΠΜΣ μας με πείρα σε θέματα επικοινωνίας όπως η Εβίκα Καραμαγκιώλη, , δημοσιογράφων με πείρα σε υγειονομικό ρεπορτάζ με την λαμπρή παρυσία της κας Μελίνας Τσέλιου  και των καθηγητών του τμήμτος ΜΜΕ και Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ υπο την Αιγίδα του Προέδρου του καθηγητή κ Γ.Πλειού. Πολύτιμη  ήταν η συμμετοχή των κκ Βασίλη  Τοκάκη , Διδάκτορα σε θέματα επικοινωνίας και του κυρίου Σάββα Μακρίδη Καθηγητή του τμήματος ΜΜΕ και στα ΤΕΙ Ιονίων νήσων.
Το μεταπτυχιακό μας γνωρίζει καλά την αξία της διαχείρισης της πληροφορίας σε πείοδο κρίσης και θα αναπτύξει περεταίρω τις ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες του στο αντικείμενο αυτό.