ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ: ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Στην Αυγή της Κυριακής 9/2/14 δημσιεύτηκε ένα εξαιρετικό άρθρο του Μιχάλη Τρίκκα για τον ρόλο των "big pharmas" στον καθορισμό των διεθνών τιμών των φαρμάκων. Το θέμα αποτελεί προσφιλές αντικείμενο του μεταπτυχιακού μας και θα το συζητήσουμε εκτενώς στα επόμενα μαθήματα. Οψώμεθα...