2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

The postgraduate course on International Medicine and Health Crisis management of the University of Athens Medical School

Invites you at the

2d Scientific Meeting on Disaster Medicine

“Management of Disaster victims”

Tuesday January 20 th at 18.00 hrs

“EVANGELISMOS” HOSPITAL Conference hall