Ενα μήνυμα από την φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού μας, Σύλβια Αθανασοπούλου:

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας , η οποία έχει θέμα «Διερεύνηση για το ρόλο του ηγέτη στις ΜΚΟ στη διαχείριση κρίσεων υγείας», θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε μέλη ΜΚΟ που έχουν λάβει μέρος σε ανθρωπιστικές αποστολές και διαχείριση κρίσεων υγείας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

Α) Με συνεντεύξεις σε μέλη ΜΚΟ , όπου έχουν εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων υγείας και έχουν λάβει μέρος ως υπεύθυνοι/ες αποστολών τουλάχιστον δύο φορές .

Β) Με ηλεκτρονική έρευνα σε μέλη ΜΚΟ, τα οποία έχουν λάβει μέρος σε διαχείριση κρίσης υγείας, έστω μια φορά. Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

εμείς που ζήσαμε την απογύμνωση των αφρικανικών νοσοκομείων απο υγειονομικό προσωπικό...

...και καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το φινόμενο μαζικού ξενιτεμού των καλύτερων επιστημονικών εγκεφάλων και απο τη χώρα μας, δείτε την ανάλυση στο σχετικό άρθρο

Μία σημαντική έκθεση για την επιμελητεία (logistics) των αποστολών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η προετοιμασία, ο εξοπλισμός και η διαχείριση προγραμμάτων Ανθρωπιστικής Βοήθειας απαιτούν όπως γνωρίαζουμε εξειδικευμένες γνώσεςι και στελέχη. Κοντα σε πολλές διεθνείς εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο -κύρια στα κράτη του κόλπου- ενημερωθήκαμε απο τον Νικήτα Κανάκη για μία Διεθνή Έκθεση που γίνεται στο Βέλγιο .