Μία νέα μεγάλη φυσική καταστροφή

Για άλλη μία φορά ο πλανήτης δοκιμάζεται απο μεγάλη φυσική  καταστροφή σε μία απο τις πιο φτωχές χώρες του. Η διαχείριση της κρίσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Powered by ScribeFire.

Neglected Tropical Diseases

Το τεύχος Ιανουαρίου του Lancet περιέχει μία σειρα εξαιρετικά ενδιαφέροντα άρθρα Τροπικής Ιατρικής

Naughty Nestlé

Vulnerable children

Απο το Lancet:

The US Government has released a report on assistance to highly vulnerable children in developing countries. Such children include those who are refugees, internally displaced, homeless, and associated with armed groups. The report outlines priorities in 2010 and beyond, including increasing support for extremely poor households to keep families intact and improve their ability to care for their children.