ΕΛΛΑΔΑ: Το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη των 15

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13.10 07

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:
Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Με το 21% των πολιτών της να ζούν στα όρια της φτώχειας, έχοντας εισόδημα κατώτερο του 60% του μέσου εθνικού εισόδηματος, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην παλαιά Ευρώπη των «15» μαζί με την Ιρλανδία, με δεύτερη την Πορτογαλία (20%) και τρίτη την Ιταλία (19%). Το χαμηλότερο ποσοστό έχει η Σουηδία (9%).

Από το 21% του πληθυσμού που ζει στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα, το 33% είναι άνω των 65 ετών και συνταξιούχοι (32%).

Οι επιπτώσεις των κοινωνικών παροχών στη μείωση του ποσοστού φτώχειας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι μικρότερες επιπτώσεις παρατηρούνται στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Στη χώρα μας, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας χωρίς κοινωνικές παροχές είναι 23% και με τις παροχές μειώνεται μόνο στο 20%. Καμία σύγκριση με χώρες όπως η Δανία (από 29% σε 10%), η Σουηδία (από 17% σε 9%), το Λουξεμβούργο (από 23% σε 12%) και γενικά η Ευρώπη των 15 (από 24% σε 15%).

Τα όρια της φτώχειας δεν είναι τα ίδια: στην Ελλάδα, ένα νοικοκυριό με ένα άτομο θεωρείται ότι βρίσκεται στα όρια της φτώχειας όταν το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των 4.264 ευρώ. Στη Γερμανία, το αντίστοιχο ποσόν είναι 9.455 ευρώ και στο Λουξεμβούργο 13.863 ευρώ . Ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 15 είναι 8.319 ευρώ το χρόνο, σχεδόν διπλάσιο ποσό σε σχέση με την Ελλάδα. Για μία τετραμελή οικογένεια, δύο ενήλικοι με δύο παιδιά, το κατώφλι της φτώχειας στην Ελλάδα είναι 8.955 ευρώ το χρόνο, στη Γερμανία είναι 19.855 ευρώ , ενώ στην Ευρώπη των 15 είναι 17.469 ευρώ.

Επιπλέον, ένας στους τρείς Ελληνες στερείται στοιχειωδών ανέσεων: μόνο το 38% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα να πάει μία εβδομάδα διακοπές σε ξενοδοχείο κάθε χρόνο, να πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού ή τη δόση του δανείου χωρίς καθυστερήσεις, να έχει ως γεύμα κάθε δύο ημέρες κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι και να έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι του. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό, με εξαίρεση την Πορτογαλία. Το 26% του ελληνικού πληθυσμού δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά τουλάχιστον μία από τις προαναφερθείσες «ανέσεις».

Επίσης, το 12% των Ελλήνων αδυνατούν να αγοράσουν αυτοκίνητο, δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μετά την Πορτογαλία (17%). Οσον αφορά «ανέσεις» που έχουν σχέση με την κατοικία (έλλειψη υγρασίας, ηλιοφάνειας, εσωτερικής τουαλέτας...), το 27% δηλώνουν ότι τις στερούνται. Το αντίστοιχο ποσοστό των Πορτογάλων είναι 39%.

Ωστόσο, άλλο φτωχός στη Σουηδία ή στη Δανία και άλλο στην Ελλάδα. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά το 20% αντιμετωπίζει επίσης το φάσμα των στερήσεων, ενώ στη χώρα μας το ποσοστό φτάνει στο 60%...
Powered by ScribeFire.