Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ...

Δημοσιέυτηκε η ετήσια έκθεση του GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE σχετικά με τη Διεθνή Ανθρωπιστική Βοήθεια και τους μηχανισμούς παροχής της απο τους μεγάλους δωρητές. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες της έκθεσης εδώ.