ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η έκθεση του οργανισμου Countdown για την εξέλιξη του στόχου ΜDG4 της χιλιετίας για την μείωση της παιδικής θνησιμότητας στην Αφρική .


Powered by ScribeFire.