16 ΟΚΤΩΒΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β'

Η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων καθιερώθηκε για πρώτη φορά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 Οκτωβρίου του 1980 και συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων & Γεωργίας ( FAO ) στις 16 Οκτωβρίου 1945 με κύριο στόχο να περιορίσει την πείνα στον πλανήτη γη.

Οι κύριοι σκοποί και στόχοι του εορτασμού αυτού είναι :

  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κυβερνητικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων, όσον αφορά την ύπαρξη του προβλήματος, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ανάλογες πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα τρόφιμα.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και κατανόησης του κοινού για το πρόβλημα των τροφίμων παγκοσμίως και η ενίσχυση της αλληλεγγύης στον αγώνα κατά της πείνας, του υποσιτισμού και της φτώχειας.
Malnutrition Documentary

Powered by ScribeFire.