Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Στο ρηξικέλευθο αυτό άρθρο οι συγγραφείς υποστηρίζουν οτι πολλοί θάνατοι που μέχρι σήμερα αποδίδονται σε "εμπύρετα νοσήματα" οφείλονται στην πραγματικότητα στην ελονοσία.

Powered by ScribeFire.