1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

«Επιστροφή στο Μέλλον»


Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής

30 Νοεμβρίου – 2Δεκεμβρίου 2007

Πολιτιστικό Κέντρο Χαλανδρίου «Δαις», Αθήνα

http://www.hesem.gr/Powered by ScribeFire.