ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

DHAKA, Nov 16 (Reuters) - A severe cyclone has killed more than 580 people in Bangladesh and left thousands injured or missing, triggering an international relief effort on Friday to help the disaster-prone country cope with its latest emergency. FOR MORE INFORMATION CLICK HERE

Powered by ScribeFire.