Συνέδριο για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων

Το Συνέδριο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο ξενοδοχείο «Ledra Marriott».Powered by ScribeFire.