ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ;

Sept 22 (Reuters) - The United Nations is set to launch a $40 billion global strategy on Wednesday to help pregnant mothers and their infants, as it tries to boost efforts to meet its Millennium Development Goals. The anti-poverty goals are meant to be achieved by 2015. Here is a description of the goals and progress made so far
22 Sep 2010 18:06:01 GMT Source: Reuters.

Powered by ScribeFire.