...Την ίδια στιγμή η αγαπημένη μας NOVARTIS ανακοινώνει νέα πειραματικά φάρμακα για την Ελονοσία...

Απο τον Παναγιώτη Ιωαννίδη πήραμε το ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την...έκβαση των ερευνών που είδαμε στην Ιφακάρα....

Powered by ScribeFire.