ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΣΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Millions of people in developing countries die every year of conditions that are easily treatable elsewhere. They die not only because of lack of medicines and health care but also because many are so undernourished that relatively mild complaints become killers.
Δείτε περισσότερα

Powered by ScribeFire.